จะหมดเวลา ในการลดราคาภายในอีก -16 วัน[ Rov-001 ] HERO 90 ตัว | SKIN 169 ตัว Hero : Volkath , Florentino , Zip , Error , และตัวอื่นๆ อีกเพียบ มีเงินอยู่ 50,000 ทอง และคูปองอีก 6,000 คูปอง
ราคา 1,500 TRUE ลดราคา 85% จากราคา : 11,500 TRUE
[ Rov-002 ] HERO 92 ตัว | SKIN 183 ตัว Hero : Veres (Limited) , Violet , Yena , Quillen , และตัวอื่นๆ ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,500 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 11,800 TRUE
[ Rov-003 ] HERO 88 ตัว | SKIN 182 ตัว Hero : Enzo , D'Arcy , Capheny , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 12,500 TRUE
[ Rov-004 ] HERO 87 ตัว | SKIN 171 ตัว Hero : Enzo , Hayate , Capheny , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 6,800 TRUE
[ Rov-005 ] HERO 77 ตัว | SKIN 144 ตัว Hero : Quillen , Hayate , Florentino, Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 300 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 3,300 TRUE
[ Rov-006 ] HERO 77 ตัว | SKIN 113 ตัว Hero : Hayate , Florentino , D'Arcy , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 300 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 2,900 TRUE
[ Rov-007 ] HERO 86 ตัว | SKIN 181 ตัว Hero : Hayate , Quillen , Florentino , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 13,000 TRUE
[ Rov-008 ] HERO 79 ตัว | SKIN 119 ตัว Hero : Riktor , Quillen , Florentino , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 3,900 TRUE
[ Rov-009 ] HERO 86 ตัว | SKIN 164 ตัว Hero : Enzo , Florentino , D'Arcy , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 74% จากราคา : 5,600 TRUE
[ Rov-010 ] HERO 86 ตัว | SKIN 155 ตัว Hero : Florentino , D'Arcy , Capheny , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 70% จากราคา : 6,500 TRUE
[ Rov-011 ] HERO 84 ตัว | SKIN 121 ตัว Hero : Hayate , Florentino , D'Arcy , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 70% จากราคา : 3,900 TRUE
[ Rov-012 ] HERO 84 ตัว | SKIN 116 ตัว Hero : Quillen , Florentino , Capheny , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 4,900 TRUE
[ Rov-013 ] HERO 84 ตัว | SKIN 143 ตัว Hero : Quillen , Florentino , Capheny , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 4,900 TRUE
[ Rov-014 ] HERO 85 ตัว | SKIN 132 ตัว Hero : Riktor , Florentino , D'Arcy , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 3,900 TRUE
[ Rov-015 ] HERO 75 ตัว | SKIN 117 ตัว Hero : Elsu , Quillen , Florentino , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 300 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 3,300 TRUE
[ Rov-016 ] HERO 85 ตัว | SKIN 140 ตัว Hero : Quillen , Florentino , D'Arcy , Capheny ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 80% จากราคา : 4,000 TRUE
[ Rov-017 ] HERO 90 ตัว | SKIN 168 ตัว Hero : Nakroth EVO , Violet (Dimension) , Tel' Annas , และตัวอื่นๆ ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,300 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 13,000 TRUE
[ Rov-018 ] HERO 86 ตัว | SKIN 148 ตัว Hero : Yena , Kahlii , Ryoma , Zip ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 95% จากราคา : 13,000 TRUE
[ Rov-019 ] HERO 80 ตัว | SKIN 136 ตัว Hero : Wukong (Limited) , Violet , Tulen , Slimz ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 500 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 9,500 TRUE
[ Rov-020 ] HERO 86 ตัว | SKIN 155 ตัว Hero : Airi , Omen , Raz , Tel'Annas ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 11,500 TRUE
[ Rov-021 ] HERO 86 ตัว | SKIN 165 ตัว Hero : Maloch (Ultimate) , Wukong , Raz (มวยไทย) , Riktor (Limited) ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 95% จากราคา : 12,500 TRUE
[ Rov-022 ] HERO 64 ตัว | SKIN 72 ตัว Hero : Nakroth , Lu Bu , Veres , Liliana ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 300 TRUE ลดราคา 90% จากราคา : 3,000 TRUE
[ Rov-023 ] HERO 87 ตัว | SKIN 135 ตัว Hero : Tulen (Limited) , Riktor (Limited) , Raz (ประเทศไทย) , Enzo ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 300 TRUE ลดราคา 95% จากราคา : 6,000 TRUE
[ Rov-024 ] HERO 93 ตัว | SKIN 194 ตัว | (ลดราคาพิเศษ) Hero : Tulen (Limited) , Riktor (Limited) , Tel' Annas (Limited) ไม่ยืนยันเมล ไม่ยืนยันเบอร์ พร้อมเปลี่ยน
ราคา 1,000 TRUE ลดราคา 95% จากราคา : 15,500 TRUE
Copyright ⓒ ROVSHOP-GM.COM Desing by WWW.ROVSHOP-GM.COM